Noregs Mållag 18. OKTOBER 2021

Framside Om oss Kontakt På Facebook

Prosjektet Målstreken


Kvifor sluttar så mange ungdommar å skrive nynorsk? Å finne svaret på dette spørsmålet er ei av utfordringane til prosjektet Målstreken. Målet for prosjektet er å motivere fleire ungdommar i Valdres til å halde på nynorsk som hovudmål. Målstreken er eit 3-årig pilotprosjekt i regi av Valdres Mållag og Noregs Mållag. Prosjektet starta i 2009.

Les meir
Rapport: Årsaker til språkskifte
Prosjektet Målstreken gjennomførte våren 2012 ei oppfølgingsgransking på Valdres vidaregåande skule. I rapporten frå granskinga kan du lesa meir inngåande om årsakene til språkskifte som elevane oppgir. Rapporten inneheld også ei evaluering av skulebesøka som vart gjennomførte i prosjektperioden.
Les rapporten her
"
Ny film på YouTube
No har Målstreken laga ein eigen film om kvifor unge frå Valdres skriv nynorsk. Sjå filmen her!
"
Les meir
 
Rapport: Språkskifte i Valdres
414 elevar i Valdres har delteke i ei undersøking om språk og språkskifte.
"
Les meir
Rapport: Språkskifte i Valdres og Sogn og Fjordane
Rapporten som samanliknar haldningar til nynorsk mellom skuleelevar i Valdres og i Firda er no klår.
"
Les meir
 
Språkleg sjølvtillit
Kven har ansvaret for at 75 % av ungdommane i ein region skiftar frå nynorsk til bokmål som hovudmål i løpet av 13 år på skulen?
"
Les meir
Les om oss i Nationen
"
 
© Noregs Mållag 2021 - Sidene laga av Zetta AS